III Ogólnopolski Kongres Oświatowy EDUTEC 2019 już w lutym w Poznaniu!

Targom Technologii i Wyposażenia dla Edukacji EDUTEC co roku towarzyszy Ogólnopolski Kongres Oświatowy organizowany przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu. W 2019 roku Kongres poświęcony będzie bezpieczeństwu w wielokulturowej szkole.

Od kilku lat do Polski przyjeżdża coraz więcej cudzoziemców z wielu krajów, którzy postanowili spróbować tutaj osiąść. Do dorosłych dołączyły dzieci, które rozpoczęły naukę w polskich szkołach. Uczniowie z innych krajów trafiają do naszych szkół, starają się zdobywać wiedzę, uczyć języka, a jednocześnie integrować. Jak  polska szkoła im w tym pomaga, szkoła, która staje się wielokulturowa już w momencie, gdy pojawia się w niej pierwszy uczeń z doświadczeniem migracyjnym? Jednak, sam fakt pojawienia się nowego ucznia lub uczniów nie wystarczy by szkoła była “bezpieczną przystanią”.

III Ogólnopolski Kongres Oświatowy EDUTEC będzie obejmował szeroko rozumiane zagadnienia bezpieczeństwa: prawnego, edukacyjnego i psychicznego. W związku ze wzrostem procesu migracji nauczyciele zobligowani są do zdobywania wiedzy i umiejętności w zakresie pracy w środowisku różnorodnym kulturowo. Pomocą może służyć technologia informacyjno-komunikacyjna, dobre wyposażenie techniczne, korzystanie z różnorodnych platform i programów. To narzędzia wspierające pogłębianie wiedzy, nawiązywanie relacji i pracę na rzecz bezpieczeństwa w wielokulturowej szkole.

Kongres rozpocznie się w przeddzień Targów Edukacyjnych oraz Poznańskich Targów Książki czyli 28 lutego i potrwa dwa dni. III Ogólnopolski Kongres Oświatowy EDUTEC 2019 odbędzie się w Poznań Congress Center.

Organizatorem III Ogólnopolskiego Kongresu Oświatowego EDUTEC jest Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu.