O Kongresie

(…) pojawienie się nawet jednego cudzoziemca w klasie
oznacza zmianę kontekstu odbywania procesu kształcenia.

P. Gębal – Podstawy dydaktyki języka polskiego jako drugiego. Podejście integracyjno-inkluzyjne.

 

Bezpieczna przystań w wielokulturowej szkole

Tegoroczny Kongres poświęcony zostanie wielokulturowości, czyli zagadnieniu, które dotyczy coraz większej liczby polskich szkół. Wraz z ogromnym natężeniem procesu migracji, rośnie wśród nauczycieli potrzeba zdobywania wiedzy i umiejętności w zakresie pracy w środowisku różnorodnym kulturowo.

Dyrektorzy, nauczyciele poszczególnych przedmiotów, wychowawcy, szkolni psycholodzy i pedagodzy – wszyscy powinniśmy świadomie budować wielokulturowe, a jednocześnie bezpieczne środowisko szkolne. Wyzwania, przed którymi dziś stoimy są różnorodne: stosowanie zapisów prawa oświatowego, dotyczącego ucznia z doświadczeniem migracji, nowa metodyka nauczania, zapewnienie wsparcia językowego i odpowiedniej opieki psychologicznej, wreszcie – działania integracyjne i antydyskryminacyjne. Mając na celu wsparcie Państwa w realizacji tych zadań, zapraszamy do udziału w Kongresie.

To rzadka w naszym regionie okazja do spotkania się z ekspertami z zakresu budowania bezpiecznego wielokulturowego środowiska szkolnego. Opowiedzą Państwu o warunkach koniecznych do spełnienia, by różnorodność kulturowa stała się atutem w naszych szkołach. Przedstawią praktyczne sposoby działania, mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim uczniom. Część warsztatowa będzie okazją do praktycznej refleksji nad edukacją wielokulturową, jej aspektami prawnymi i psychologicznymi.