O Kongresie

IV Ogólnopolski Kongres Oświatowy EDUTEC pod hasłem: #KreaTYwni

Program Kongresu będzie realizowany przez 2 dni – 5-6 marca 2020 r. Motywem przewodnim wszystkich wystąpień i działań będzie kreatywność.

Zaproszenie kierujemy do dyrektorów szkół i nauczycieli , a także wszystkich zainteresowanych tematem.  Znakomita kadra wykładowców i praktyków postawi ważne pytania:

Czym jest kreatywność, twórczość, dlaczego są ważne w przestrzeni szkolnej i w życiu społecznym gospodarczym?   Jak dobierać metody diagnozowania potencjału twórczego dzieci i młodzieży i wspierać ich kreatywność.  Czy  grywalizacja rozwija kreatywność uczniów i jaki ma to związek z wiedzą na temat funkcjonowania mózgu? Jak  przekonać nauczycieli i rodziców, że odpowiednie metody pracy rozwijają potencjał uczniów, również tych z niepełnosprawnościami.

Udział w warsztatach: plastycznych, muzycznych, przyrodniczych, matematycznych, polonistycznych, z zakresu wykorzystania gier i przedsiębiorczości społecznej, podczas których uczestnicy poznają różnorodne sposoby pracy wspierające rozwój kreatywności uczniów mamy nadzieję, że stanie się zaczątkiem nowe go podejścia do kreatywności i stanie się ona nieodłącznym elementem każdej lekcji.

Drugi dzień  Kongresu to spotkanie z  niezwykle kreatywnymi i nauczycielami -praktykami, którzy podzielą się ze słuchaczami swoimi doświadczeniami i osiągnięciami w kształtowaniu postaw kreatywnych u swoich wychowanków. Podsumowaniem Kongresu będzie wykład pod tytułem: Mądrzy w szkole…Mądrzy przed szkodą…Rozwijanie mądrości jako cel długofalowy w edukacji.


Zobacz jak było rok temu!