Zarządzanie informacją w pracy dyrektora i organu prowadzącego

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie

Informacja o panelistach:

  • Prof. dr hab. Jan prof. J. Fazlagić – pracownik naukowy Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
  • Leszek Zaleśny – wicedyrektor CDN w Lesznie, ekspert w zakresie prawa oświatowego i specjalista w zakresie organizacji i zarządzania oświatą
  • Mariusz Zakrzewski – dyrektor ZS w Jezierzycach Kościelnych
  • Donata Waszyńska – Samolak – kierownik pracowni CDN w Lesznie
  • Zofia Szabel-Zakrzewska – doradca metodyczny nauczycieli historii, nauczyciel konsultant w pracowni Kształcenia Ustawicznego  CDN w Lesznie