Zarządzanie informacją w pracy nauczyciela

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile

Informacja o panelistach:

  • dr Monika Kłos, dziekan Wydziału Gospodarki i Techniki w Pile Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy, dr zarządzania, coach, trener biznesu i Structogramu, nauczyciel akademicki.
  • dr Danuta Kitowska, konsultant ds. zarządzania wiedzą – CDN w Pile, nauczyciel akademicki, nauczyciel-praktyk
  • mgr inż. Karolina Skotarczak-Dobrzynska, dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. M.Skłodowskiej-Curie w Złotowie, informatyk, coach
  • mgr inż. Remigiusz Pielacha, właściciel firmy InTeCra Remigiusz Pielacha (obsługa informatyczna firm i placówek oświatowych, sprzedaż sprzętu komputerowego, instalacja i wdrażanie rozwiązań informatycznych)
  • dr Paweł M. Owsianny, z-ca dyrektora Zamiejscowego Ośrodka Dydaktycznego w Pile, Uniwersytetu im. A.Mickiewicza w Poznaniu.