Rejestracja

Zapraszamy do rejestracji na IV Ogólnopolski Kongres Oświatowy EDUTEC

Rejestracji na Kongres prosimy dokonać klikając na:

REJESTRACJA 

OPŁATA KONGRESOWA

Opłata kongresowa wynosi 150 zł. Wpłaty prosimy dokonać do 27.02.2020 roku.

W ramach opłaty za cały Kongres oferujemy:

  • program kongresowy obejmujący wykłady i warsztaty (do wyboru zgodnie z zainteresowaniami)
  • obiady w obu dniach kongresowych
  • przerwy kawowe (na powitanie i w trakcie kongresu)
  • materiały kongresowe
  • materiały szkoleniowe
  • bezpośredni kontakt z wystawcami EDUTEC Targi Technologii i Wyposażenia dla Edukacji

Konto Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu:

PKO Bank Polski
nr konta: 82 1020 4027 0000 1202 1520 9038  z dopiskiem KO

Opłata kongresowa nie obejmuje noclegów. Propozycje znajdują się w zakładce Noclegi.

Bliższych informacji na temat kongresu udziela:

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu

Gabriela Wojciechowska
e-mail: gabriela.wojciechowska@odnpoznan.pl
tel. 618 584 722,  tel.kom. 508-381-822

W sprawach faktur proszę kontaktować się z p. Ewą Sobkowską
e-mail: ewa.sobkowska@odnpoznan.pl, tel 618 584 751