Zarządzanie informacją w pracy z uczniem niepełnosprawnym

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie

Informacja o panelistach:

Otwarcie panelu – mgr J. Jankowski, Dyrektor Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie

  • dr Tomasz Fetzki – pedagog specjalny, oligofrenopedagog, wychowawca zespołu edukacyjno-terapeutycznego w Zespole Szkół  Specjalnych im. M. Grzegorzewskiej  w  Żarach, terapeuta wczesnej interwencji i wczesnego wspomagania rozwoju małego dziecka, historyk wychowania, nauczyciel akademicki w Łużyckiej Szkole Wyższej im. J. B. Solfy w  Żarach.
  • dr Natalia Walter – jest pracownikiem naukowym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zajmuje się szeroko rozumianą edukacją medialną i komputerową, w a szczególności wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych w pracy z osobami z rozmaitymi niepełnosprawnościami. Jest autorką książek: „Nowe media dla niewidomych i słabowidzących”, „Internetowe wsparcie społeczne. Studium socjopedagogiczne” oraz licznych artykułów poświęconych wykorzystaniu nowych mediów we wspomaganiu osób borykających się z różnymi dysfunkcjami. Przez wiele lat pracowała z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną w Niepublicznej Szkole Podstawowej i Gimnazjum „Zawsze Razem” w Poznaniu, a także podczas działalności we Wspólnocie Burego Misia.
  • mgr Zyta Czechowska – absolwentka UAM w Poznaniu, na kierunku pedagogika specjalna, od 20 lat  nauczyciel w szkole specjalnej. Nauczyciel matematyki, informatyki i przyrody. Ekspert do spraw awansu zawodowego nauczycieli. Prowadzi zajęcia na studiach podyplomowych dla nauczycieli z oligofrenopedagogiki i autyzmu. Pasjonatka TIK i współautorka projektu sieci współpracy nauczycieli „Czas TIKa”. Prowadzi warsztaty, podczas których szkoli kadrę pedagogiczną z zakresu stosowania i wdrażania nowoczesnych technologii w edukacji i terapii. Współprowadzi bloga edukacyjnego www.specjalni.pl oraz www.tikzklasa.pl Należy do społeczności Superbelfrzy RP.
  • mgr Jolanta Majkowska – nauczyciel dyplomowany z 20 letnim stażem, wicedyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w Kowanówku. Absolwentka Wydziału Historycznego Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Od lat wdraża nowoczesne technologie w szkole specjalnej. Prowadzi zajęcia na studiach podyplomowych oraz szkolenia dla nauczycieli z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnej. Autorka wielu projektów, programów autorskich oraz innowacji pedagogicznych. Współautorka blogu propagującego wykorzystanie multimediów i kreatywnych pomocy dydaktycznych w nauczaniu dzieci niepełnosprawnych intelektualnie www.specjalni.pl oraz blogu http://tikzklasa.blogspot.com Ekspert ds. awansu zawodowego nauczycieli. Należy do społeczności Superbelfrzy RP.
  • mgr Iwona Zając – tyflopedagog , surdopedagog, oligofrenopedagog, logopeda, terapeuta AAC, nauczyciel  w Zespole  Szkół  Specjalnych  w  Żarach , wykładowca akademicki w  Łużyckiej Szkole Wyższej im. J. B. Solfy w  Żarach.Atabi – Komunikacja i technologia wspomagająca – Twój dostęp do życia

Atabi zajmuje się doborem rozwiązań umożliwiających osobom z niepełnosprawnością komunikację i niezależne korzystanie z komputera, Internetu oraz urządzeń elektrycznych. Naszymi Klientami są osoby z mózgowym porażeniem dziecięcym, stwardnieniem zanikowym bocznym, zanikami mięśni, osoby po urazach rdzenia kręgowego oraz udarach. Szczególną opieką i wsparciem otaczamy Rodziny dzieci z rdzeniowym zanikiem mięśni, zespołem Retta, a także innymi rzadkimi chorobami genetycznymi powodującymi, że młody człowiek nie porozumiewa się werbalnie. W ramach działalności prowadzimy diagnozy, konsultacje, dostarczamy sprzęt i oprogramowanie do komunikacji alternatywnej i edukacyjne, a także prowadzimy szkolenia i warsztaty na terenie Polski i Europy. Wierzymy, że nikt nie musi żyć bez głosu i o możliwość komunikacji niestrudzenie walczymy. Atabi jest dystrybutorem firm takich jak Tobii Dynavox (eyetrackery, programy do komunikacji), Inclusive Technologies (programy edukacyjne i aktywizujące), BJLive! (interaktywne sale doświadczania świata).

Firmę Atabi reprezentuje Pani mgr Dorot Rzeszowska – psycholog. Posiada doświadczenie w pracy terapeutycznej z osobami z niepełnosprawonością ruchową, intelektualną oraz sprzężoną z osobami, które nie porozumiewają się werbalnie. W swojej pracy stosowała różne metody komunikacji alternatywnej i wspomagającej. Prowadziła również zajęcia w sali doświadczania świata. Pracuje w Hospicjum Domowym, gdzie prowadzi warsztaty i terapie z grupami senioralnymi, w celu aktywizacji i wspierania funkcjonowania poznawczego.