Prelegenci

 

Prof. dr hab. Krzysztof J. Szmidt
Katedra Edukacji Artystycznej i Pedagogiki Twórczości, Wydział Nauk o Wychowaniu Uniwersytet Łódzki
Pedagog, profesor zwyczajny Uniwersytetu Łódzkiego, kierownik Katedry Edukacji Artystycznej i Pedagogiki Twórczości.
Autor wielu prac naukowych i metodycznych z zakresu wychowania do kreatywności i edukacji kulturalnej, w tym pierwszego w Polsce podręcznika akademickiego „Pedagogika twórczości” (2007; 2013). Współautor podręczników do lekcji twórczości „Porządek i Przygoda”, „Żywioły” oraz „kultowego” już projektu kształcenia zintegrowanego „Przygoda z klasą” (WSiP). Autor oryginalnej koncepcji pomocy w tworzeniu – treningu kreatywności (Eksploracje – Kombinacje – Transformacje), superwizor treningu twórczości Polskiego Stowarzyszenia Kreatywności. Uczestniczką prowadzonego przez niego treningu twórczości była Noblistka Olga Tokarczuk. Od ponad 25 lat opiekun naukowy Państwowej Ogólnokształcącej Szkoły Artystycznej w Zakopanem, od dwóch lat opiekun Szkoły Podstawowej „Pracownia” w Łodzi, realizującej model szkoły twórczej. Jego ostatnie książki to: „Edukacyjne uwarunkowania rozwoju kreatywności” (Wyd. UŁ, Łódź 2017) oraz „ABC kreatywności. Kontynuacje” (Difin, Warszawa 2019; pierwszy tom, „ABC kreatywności”, ukazał się w 2010 r.). Wypromował wielu doktorów i magistrów pedagogiki twórczości. Miłośnik wysp greckich, muzyki jazzowej i klasycznej oraz dobrej powieści kryminalnej.

Maciej Karwowski
profesor Uniwersytetu Wrocławskiego, kierownik Zakładu Psychologii Twórczości w Instytucie Psychologii UWr. Badacz kreatywności dzieci i młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem możliwości wspierania zdolności twórczych oraz metod ich identyfikowania. Autor ponad 200 prac naukowych na ten temat – książek, artykułów, rozdziałów publikowanych w kraju i poza granicami. Członek rad redakcyjnych wszystkich renomowanych czasopism naukowych zajmujących się psychologią twórczości publikowanych w Polsce, USA i Europie Zachodniej.

Wojciech Glac
jest adiunktem w Pracowni Neurobiologii, Katedry Fizjologii Zwierząt i Człowieka Uniwersytetu Gdańskiego. Naukowo zajmuje się problematyką uzależnień, natomiast jego największą pasją jest uczenie oraz popularyzacja nauki. Każdego roku prowadzi kilkadziesiąt wykładów popularnonaukowych na temat mózgu dla dzieci, młodzieży i dorosłych oraz od 10 lat organizuje Dni Mózgu w Trójmieście, które są największą w Polsce akcją popularyzatorską odbywającą się w ramach światowego Tygodnia Mózgu (Brain Awareness Week). W pracy nauczyciela poszukuje i wdraża skuteczne metody uczenia i motywowania do aktywnego uczenia się uczniów i studentów. Jest ekspertem w zakresie neurodydaktyki oraz gamifikacji w edukacji, mając na swoim koncie kilkadziesiąt zgamifikowanych kursów i projektów edukacyjnych. Laureat nagrody „Nauczyciel roku” im. Mrongowiusza dla najlepszych nauczycieli akademickich Uniwersytetu Gdańskiego.

dr Adriana Kloskowska
Nauczyciel, pedagog specjalny, wykładowca akademicki, dyrektor i szkoleniowiec w Impuls do Rozwoju, doradca zawodowy i coach kariery. Autorka materiałów szkoleniowych i artykułów dla Głosu Pedagogicznego, Monitora Dyrektora Szkoły, Wczesnej Edukacji, Forum Placówek Niepublicznych, Horyzontów Anglistyki, pasjonatka ludzkiego mózgu, prowadzi stronę na FB Impuls do Rozwoju Edukacji.
Motto życiowe:
Autentyczne życie zaprasza mnie do podejmowania wyzwań, wyzwalania w sobie energii i znajdowania pasji. Z radością przyjmuję to zaproszenie.

Prof. UAM, dr hab. Eliza Rybska
doktorat z nauk biologicznych, habilitacja z nauk społecznych w zakresie pedagogiki, profesor uczelni w Wydziałowej Pracowni Dydaktyki i Ochrony Przyrody Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, stypendystka Fulbright’a, dyplomowana nauczycielka biologii.
Swoje zainteresowania naukowe i działalność badawczą skupia wokół koncepcji przyrodniczych dzieci oraz wykorzystania rysowania, zarówno jako narzędzia diagnostycznego – źródła informacji o wiedzy osobistej dzieci, aż po możliwości konstruowania wiedzy i graficznego rozwiązywania problemów przyrodniczych. Podejmuje również wiele działań mających na celu popularyzację nauki (od przedszkoli do kursów doskonalących dla nauczycieli).

Justyna Szychowiak
absolwentka Akademii Muzycznej w Poznaniu. Długoletni nauczyciel w szkole podstawowej, były doradca metodycznym nauczycieli muzyki. Obecnie jest nauczycielem konsultantem ds. religii i przedmiotów artystycznych w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu. Podczas zajęć angażuje uczestników do radosnego muzykowania, wskazuje jak ważne są działania artystyczne dla rozwoju dziecka.

Rafał Bielawski
z wykształcenia muzyk, nauczyciel gry na gitarze, założyciel Studium muzycznego Świat Gitary, inicjator wydarzeń muzycznych dla dzieci i młodzieży, prezes Fundacji Muzyka i pasja, animator muzyczny. Podczas warsztatów pokazuje, że na Bum Bum Rurkach zna się jak mało kto. Warsztaty prowadzone przez Rafała są nie tylko dostosowane do określonej grupy osób, ale przede wszystkim żywiołowe i mocno angażujące wszystkich uczestników.

Alina Płaziak-Janiszewska
wieloletnia nauczycielka języka polskiego i etyki, doradczyni metodyczna etyki, od 2010 nauczycielka konsultantka w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu. Realizowała wiele projektów, m.in. jako wojewódzki koordynator projektu „Edukacja wobec wyzwań migracyjnych” oraz w zakresie edukacji międzykulturowej we współpracy z ORE i konsultantami, a także doradcami metodycznymi w całym kraju. Od wielu lat aktywnie współpracuje z poznańskimi teatrami, realizując autorskie projekty i pisząc materiały dydaktyczne. Pomysłodawczyni i koordynatorka projektu „Etyka w praktyce”, współautorka książek: Lekcje etyki w szkole. Gimnazjum Wydawnictwa Academicon, Lublin 2015, Kierunek wartości. Inspiracje metodyczne nie tylko dla nauczycieli etyki, Wydawnictwo IF UAM, Poznań 2016, Kierunek dialog. Inspiracje metodyczne nie tylko dla nauczycieli etyki, Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu, Poznań 2017,Krok dalej … Inspiracje metodyczne nie tylko dla nauczycieli etyki, Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu, Poznań 2019.

Małgorzata Hypś-Wolińska
absolwentka nauczania początkowego, terapii pedagogicznej oraz przyrody Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Nauczycielka z wieloletnim stażem, mająca w swoim dorobku pracę w przedszkolu, szkole podstawowej i szkole wyższej. Prowadziła zajęcia z edukacji wczesnoszkolnej, etyki i terapii pedagogicznej. Kierowała pracą Młodszej Grupy Wiekowej. Opracowała innowację pedagogiczną „Dzieciaki z ulicy Tulipanowej”. Autorka scenariuszy i oprawy metodycznej do Wielkiej Księgi Małego Badacza, a także artykułów do UL. Współautorka publikacji Kierunek dialog. Inspiracje metodyczne nie tylko dla nauczycieli etyki oraz Krok dalej…inspiracje nie tylko dla nauczycieli etyli, Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu, Poznań 2017. Przez 5 lat doradca metodyczny nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, a następnie nauczyciel konsultant w ODN Poznań.

Kinga Sibilska
absolwentka UAM w Poznaniu (na kierunku historia sztuki) i studiów podyplomowych z zakresu edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej w Collegium Da Vinci w Poznaniu. Pracowniczka Działu Edukacji w Muzeum Narodowym w Poznaniu. Prowadzi liczne warsztaty plastyczne dla różnych grup wiekowych, zwłaszcza dziecięcych. Współpracuje z „Pracownią Ferment Kolektiv”, dla której tworzy scenariusze zajęć edukacyjnych do filmów animowanych dla dzieci. Prowadzi wykłady dla słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku i warsztaty dla nauczycieli w ramach współpracy z Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu.

Anna Dranikowska
specjalistka ds. edukacji w Wielkopolskim Ośrodku Ekonomii Społecznej prowadzonym przez Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych. Koordynatorka działań edukacyjno-promocyjnych oraz międzynarodowych projektów szkoleniowo-edukacyjnych, realizowanych w ramach programu Erasmus+. Członkini grupy edukacyjnej działającej przy ROPS Poznań i grupy ds. Edukacji przy Krajowym Komitecie Rozwoju Ekonomii Społecznej. Koordynatorka prac nad programem zajęć z przedsiębiorczości społecznej dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych, realizowanych na zlecenie ROPS Poznań w latach 2018 -2019. Współautorka Scenariuszy zajęć lekcyjnych dla doradców zawodowych oraz osób pracujących z młodzieżą (2016) oraz Przedsiębiorczość i przedsiębiorczość społeczna. Przewodnik (2017). Ma konsolę do gier, telewizor i sporo książek. W wolnych chwilach układa pasjanse.

Daniel Stachuła
teatrolog, filolog, doktorant w Instytucie Teatru i Sztuki Mediów UAM, gdzie prowadzi zajęcia dla studentów polonistyki i wiedzy o teatrze. Stypendysta Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2018r.). Nominowany do nagrody Koryfeusz Muzyki Polskiej, w kategorii Debiut Roku za realizację opery Dydona i Eneasz w poznańskim Teatrze Wielkim (2016 r.). Reżyser i dramaturg. Współtworzył kilka spektakli: Pomiędzy (2014 r.), Antreprener w kłopotach (2015 r.), Dydona i Eneasz (2016 r.), Z pamiętnika poznańskiego nauczyciela (2017 r.), Śpiewy historyczne (2018 r.), Onna (2019 r.). Ostatnio zrealizował spektakl h. (2019 r.), który powstał w ramach Konkursu im. Jana Dormana. Pedagog teatru – współpracował m.in. z Instytutem Teatralnym im. Z. Raszewskiego
w Warszawie, Teatrem Wielkim im. S. Moniuszki w Poznaniu, Operą Bałtycką w Gdańsku oraz Narodowym Instytutem Fryderyka Chopina w Warszawie.

Urszula Kornas-Krzyżykowska
nauczyciel dyplomowany z 31-letnim stażem zawodowym, matematyk, edukator, tutor II stopnia, neurodydaktyk, egzaminator egzaminu maturalnego z matematyki, członek Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki. Ukończyła m.in. studia podyplomowe: Menadżerskie dla kadry kierowniczej oświaty, w zakresie Przygotowania kadry do prowadzenia kształcenia ustawicznego na odległość, Neurodydaktykę z tutoringiem.
Od kilkunastu lat pracuje jako nauczyciel konsultant ds. nauczania kreatywnego oraz edukacji matematycznej w Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku, koordynator Regionalnego Centrum Nauczania Kreatywnego w projekcie Zdolni z Pomorza oraz inicjatywy 2015 Rok Matematyki na Pomorzu. Współpracuje ze szkołami wyższymi, prowadząc zajęcia z matematyki, metodyki przedmiotów matematycznych i przyrodniczych. Otrzymała nagrody Marszałka Województwa Pomorskiego oraz nagrodę Pomorskiego Kuratora Oświaty za osiągnięcia zawodowe i zaangażowanie w pracy na rzecz środowiska oświatowego. W 2017 roku nagrodzona Medalem Komisji Edukacji Narodowej za zasługi dla oświaty.

Zyta Czechowska
absolwentka UAM w Poznaniu, na kierunku pedagogika specjalna, od ponad 20 lat terapeutka i nauczyciel w szkole specjalnej. Pasjonatka nowoczesnych technologii. Współautorka projektu sieci współpracy nauczycieli Czas TIKa, prowadzi warsztaty i szkolenia dla zespołów nauczycieli i całych rad pedagogicznych z zakresu stosowania i wdrażania TIK. Współprowadzi bloga edukacyjnego www.specjalni.pl .Jest ekspertem ds. awansu zawodowego nauczycieli. Jako trenerka Mistrzów Kodowania szkoli także w zakresie programowania. Należy do społeczności Superbelfrzy RP. W 2017 r. otrzymała Nagrodę Ministra Edukacji Narodowej za szczególne osiągnięcia edukacyjne i wychowawcze. Posiada tytuł Microsoft Innovative Educator Ekspert, nadawany przez firmę Microsoft najbardziej innowacyjnym nauczycielom na świecie. Jest Ambasadorką Programu eTwinning. Otrzymała tytuł Nauczyciela Roku 2019.

Paweł Biedny
nauczyciel, miłośnik dziejów współczesnych i zamierzchłych, zaangażowany wychowawca młodzieży. Uczy historii, wiedzy o społeczeństwie, wychowania do życia w rodzinie i etyki w Szkole Podstawowej nr 1 i nr 3 w Szamotułach oraz Zespole Szkół nr 3. Wykładowca w Instytucie Studiów Podyplomowych w Warszawie. Ambasador Muzeum Polin w Warszawie a także Ambasador i współpracownik ICHOT Bramy Poznania. Aktywny uczestnik i kreator treści w mediach społecznościowych, m.in. stały prowadzący Uniwersytetu w chmurze. Uczestnik wielu inicjatyw edukacyjnych, m.in. opiekun zwycięskich grup uczniowskich w czterech edycjach projektu Szkoła Dziedzictwa i w konkursie czytelniczo – medialnym Książkomania. Pasjonat ciekawych książek, mądrych filmów i wnikliwych rozmów.

Zespół Edukreatywne tworzą trzy twórcze nauczycielki, które niezwykle pomysłowo podchodzą do tworzenia zadań dla uczniów i propagują taki właśnie styl nauczania. Wszystkie pracują w Publicznej szkole Podstawowej „Akademia Pitagorasa” w Baranowie.

  • ANNA KRENC
    trener-szkoleniowiec. Wykształcenie: filologia rosyjsko-angielska UAM 1st, filologia rosyjska 2st UAM, studia podyplomowe z zakresu kształcenia nauczycieli języka angielskiego UAM, certyfikat Cambridge CAE.
  • WERONIKA GROCHOWSKA
    trener-szkoleniowiec. Wykształcenie: filologia polsko – rosyjska UAM 1st, pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna UAM 2st.
  • MAGDALENA PRZYBYSZ
    trener-szkoleniowiec. Wykształcenie: edukacja elementarna i terapia pedagogiczna UAM 1st, zarządzanie oświatą UAM 2st., informatyka studia podyplomowe.

Bartosz Chyś
Nauczyciel informatyki w IX LO w Gdańsku, oligofrenopedagog i terapeuta. Twórca bloga edukacyjnego Digitalni i kreatywni oraz grupy facebookowej Digitalni i kreatywni-TIK-owi nauczyciele. Pomysłodawca Hackatonów online, aktywny eTwinner. Członek grupy Superbelfrzy RP, trener ORKE. Jeden z 13 nominowanych do tytułu Nauczyciel Roku. Microsoft Inovate Education Expert 2019. Lider @aktywnych wydawnictwa MAC Edukacja. Jeden z pomysłodawców Uniwersytetu w Chmurze. Pasjonat wykorzystania technik pamięciowych, grywalizacji, gamifikacji oraz nowych technologii na lekcjach.

Dawid Łasiński
Jakościowa edukacja musi być wspierana przez nowoczesny marketing oraz odważne budowanie marki osobistej nauczyciela.
Dyplomowany nauczyciel chemii w Zespole Szkół im gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie. W lutym 2017r. stworzył postać Pana Belfra (www.panbelfer.pl) – nauczyciela z Internetów. Jego Fanpage ma ponad 9000 polubień, profil na Instagramie obserwuje ponad 1700 fanów, a kanał edukacyjny na YT “Pan Belfer” subskrybuje ponad 38 000 osób. Finalista konkursu Nauczyciel Roku 2019. Wpisany na „Listę100” – listę osób, które w wybitny sposób przyczynili się do rozwoju umiejętności cyfrowych w Polsce. Gość wielu ogólnopolskich konferencji wspierających rozwój edukacji: np. YouTube POP-UP Warsaw, Ispir@cje, Zlot Innowacyjnych Nauczycieli, Lepsza Edukacja, K@SSK EDUInnowacje. Twórca autorskich szkoleń motywujących i wspierających kreatywność dla nauczycieli i uczniów. Pomysłodawca konferencji „GO4EDU – z energią dla edukacji” Jako jeden z trzech najbardziej innowacyjnych nauczycieli w Polsce, został zaproszony w 2018 roku przez Microsoft, do udziału w międzynarodowej konferencji edukatorów Educator Exchange w Singapurze. Członek grupy SuperbelfrzyRP.
Posiada tytuł Microsoft Innovative Educator Expert. Pomysłodawca i współtwórca platformy Nauczyciel w sieci, wspierającej nauczycieli dzielących się swoim doświadczeniem w sieci (www.nauczycielwsieci.pl). Twórca bloga Chemia w szkole, wspierającego wymianę doświadczeń przez nauczycieli chemii (www.chemiawszkole.pl).
Autor podręcznika do chemii dla uczniów szkoły podstawowej Wydawnictwa MAC. Pasjonat zastosowania nowoczesnych technologii w edukacji. Twórca projektu CoolturalnaTV – Młodzieżowa Telewizja Kulturalna Gminy Czerwonak.

Elżbieta Płóciennik
doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, adiunkt w Katedrze Pedagogiki Wieku Dziecięcego na WNoW w UŁ. Autorka techniki obrazków dynamicznych stymulującej kreatywność. Trener na warsztatach dla nauczycieli w projektach: „Szkoła/ Przedszkole wspierające Uzdolnienia” w Płocku i „Lekcje twórczości – twórcze rozwiązywanie problemów w praktyce” we Wrocławiu. Popularyzatorka psychopedagogiki kreatywności i mądrości na poziomie wczesnej edukacji: autorka publikacji dotyczących warunków stymulujących twórczość dziecka oraz w ramach serii wydawniczej Wydawnictwa UŁ „Edukacja dla mądrości”. Współautorka serii metodycznej Wydawnictwa Difin „Metoda i wyobraźnia”.