Kontakt

Bliższych informacji na temat kongresu udziela:

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu

Gabriela Wojciechowska
e-mail: gabriela.wojciechowska@odnpoznan.pl
tel. 618 584 722,  tel.kom. 508-381-822