O Kongresie

Ogólnopolski Kongres Oświatowy  EDUTEC 

Edukacja dla zdrowia

Troska o zdrowy styl życia to z pewnością jeden z najsilniejszych trendów współczesnego świata. Chodzi jednak o to, aby wpisał się on równie znacząco w obraz życia każdego z nas indywidualnie, a szczególnie tych, którzy przygotowują się do samodzielności, czyli dzieci i młodzieży. Edukacja zdrowotna  jest procesem, który trwa przez całe życie i dobrze się stało, że do  jej realizacji w szkołach zaproszono nauczycieli różnych przedmiotów, aby jak najwcześniej nauczyć młodych ludzi umiejętności dbania o zdrowie swoje i innych.

Tematyka tegorocznego Kongresu ukierunkowana jest  na zwiększenie świadomości
w obszarze kształtowania postaw prozdrowotnych w edukacji szkolnej, z wykorzystaniem różnorodnych  narzędzi i środków, w tym TIK. Zaproszeni wykładowcy poruszą kwestie dotyczące nie tylko realizacji podstawy programowej z wychowania fizycznego. Podejmą także problematykę odżywiania,  infrastruktury szkolnej i ergonomii, zapobiegania  stosowaniu używek i tzw. dopalaczy. Będzie okazja do zapoznania się z szeroką gamą urządzeń i programów z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnej w  kształtowaniu postaw prozdrowotnych.

Przesłanie Kongresu kierujemy do osób odpowiedzialnych za rozwój i zarządzanie oświatą,
do dyrektorów szkół, nauczycieli, wychowawców, pedagogów i wszystkich zainteresowanych tą problematyką.

Kongres odbędzie się w Poznaniu w dniach 22-23 marca 2018 r.  Jest to wydarzenie ogólnopolskie, któremu towarzyszą  Targi Technologii i Wyposażenia dla Edukacji EDUTEC organizowane przez Międzynarodowe Targi Poznańskie. Uczestnicy Kongresu będą mogli nawiązać kontakty z firmami oferującymi wyposażenie dla szkół. Wydarzenia będą odbywać się w wspólnie w pawilonie 15  MTP.

Kongres stawia także na budowanie bezpośrednich relacji, toteż będzie  okazja do rozmowy bezpośredniej między innymi z pracownikami naukowymi Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu, Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Politechniki Poznańskiej. Na Państwa pytania odpowiedzą przedstawiciele firm związanych z technologią wykorzystywaną w edukacji prozdrowotnej.

Współorganizatorzy:

  • Samorząd Województwa Wielkopolskiego,
  • Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu,
  • Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu,
  • Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile,
  • Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie,
  • Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie,
  • Międzynarodowe Targi Poznańskie.

Serdecznie zapraszamy!

W imieniu organizatorów

Ewa Superczyńska

Dyrektor Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu