Program

II Ogólnopolski Kongres Oświatowy EDUTEC
„Edukacja dla zdrowia”

22-23 marca 2018, Poznań
Międzynarodowe Targi Poznańskie
Centrum Kongresowe, pawilon 15 poziom 1

22.03.2018 (czwartek)

Czas Wydarzenie
10.00-11.00 Rejestracja, kawa powitalna
11.00-11.20 Powitanie uczestników

Otwarcie kongresu – Marzena Wodzińska – Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego

11.20-12.00 Kto i jak może (za)dbać o zdrowie i samopoczucie nauczycieli? Refleksje z perspektywy psychologii pozytywnej – dr Ewa Kasperek-Golimowska; Pracownia Edukacji Zdrowotnej, Wydział Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
12.00-12.20 Zmiany w podstawie programowej wychowania fizycznego – dr hab. prof. AWF Michał Bronikowski; Zakład Dydaktyki Aktywności Fizycznej AWF w Poznaniu; kierownik zakładu
12.20-13.00 Otyłość jako  zagrożenie cywilizacyjne i wyzwanie dla edukacji zdrowotnej – dr hab. Ida Laudańska-Krzemińska; Zakład Nauk o Aktywności Fizycznej i Promocji Zdrowia AWF w Poznaniu
13.00-13.30 Wykorzystanie nowych technologii w pracy z uczniem –  dr Agata Glapa

Zakład Dydaktyki Aktywności Fizycznej AWF w Poznaniu

13.30-14.00 Obiad
14.00-14.30 Somatyczne i psychiczne następstwa używania dopalaczy – Eryk Matuszkiewicz; lekarz medycyny
14.30-15.00 Zastosowania piłek edukacyjnych EDUball w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej – dr hab. prof. AWF we Wrocławiu Andrzej Rokita; rektor AWF
15.00-15.25 Gry różnych kultur świata –  dr hab. prof. AWF Małgorzata Bronikowska; Pracownia Sportów Tradycyjnych i Etnologii Sportu AWF w Poznaniu
15.25-15.30 Aktywność fizyczna – siłą napędową pamięci i procesu uczenia się – dr Ewa Bujak; MOOVIE POLSKA
15.30-16.00 Kawa
Zapisy na warsztaty na stanowiskach rejestracyjnych bezpośrednio przed wejściem na kongres
Warsztaty dla nauczycieli wychowania fizycznego i zainteresowanych Wykłady dla zainteresowanych
 

 

Każdy warsztat
w dwóch  grupach:

16.00-16.45
i
16.45-17.30

1.Gry różnych kultur świata –  dr hab. prof. AWF Małgorzata Bronikowska; Pracownia Sportów Tradycyjnych i Etnologii Sportu AWF w Poznaniu ; 16.00-16.45

Najczęstsze błędy w żywieniu dzieci i młodzieży – przyczyny i konsekwencje zdrowotne – dr hab. Jolanta Czarnocińska; Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

2. „Uczeń wykonuje dowolny układ taneczny w oparciu o własną ekspresję ruchową” – jak to zrobić? –
dr Joanna Borowiec; Zakład Dydaktyki Aktywności Fizycznej AWF w Poznaniu;
3. Gry i zabawy z piłkami edukacyjnymi EDUball  –dr Ireneusz Cichy – Sekretarz Rektora, Kierownik Biura Promocji AWF we Wrocławiu; Kierownik Zespołu Gier Edukacyjnych z Piłką 16.45- 17.30

Ergonomiczne aspekty pracy i nauki
w szkole – prof. dr hab.inż. Edwin Tytyk; Katedra Ergonomii i Inżynierii Jakości Politechniki Poznańskiej

4. Wykorzystanie różnych narzędzi w monitorowaniu aktywności fizycznej – firma TRIGAR.pl

 

23.03.2018 (piątek)

Czas Wydarzenie
9.00-10.00 Kawa powitalna
10.00-10.55 Pasja w pracy nauczyciela –  mrzonka czy skuteczny sposób na bycie dobrym nauczycielem –  Marcin Kochanowski; dr psychologii Uniwersytetu Gdańskiego, Certyfikowany Psycholog Sportowy
10.55–11.55 Profilaktyka zachowań ryzykownych nastolatków a promocja zdrowia – dr Tomasz Bilicki; Fundacja Innopolis
12.00-12.30 Kawa
12.30-13.00 Otwarcie Targów Edukacyjnych. Prezentacja stanowiska Kongresu
13.00-14.00 Rola aktywności fizycznej w całożyciowym utrzymaniu zdrowia – dr hab. prof. AWF Michał Bronikowski; Zakład Dydaktyki Aktywności Fizycznej AWF w Poznaniu; kierownik zakładu
14.00 Obiad

 

Pobierz program w PDF →

Prelegenci:

 

Dr Tomasz Bilicki
Dr hab. prof. AWF Małgorzata Bronikowska, Dr hab. prof. AWF
Michał Bronikowski
 Dr hab. Jolanta Czarnocińska  Dr Agata Glapa  Dr Ewa Kasperek-Golimowska
 Dr Marcin Kochanowski  Dr hab. Ida Laudańska-Krzemińska  Eryk Matuszkiewicz
 

Dr hab. prof. AWF
Andrzej Rokita

 

Dr hab. prof. Edwin Tytyk