Rejestracja

Zapraszamy do rejestracji na Ogólnopolski Kongres Oświatowy EDUTEC „Edukacja  dla zdrowia”

Rejestracji na Kongres prosimy dokonać klikając na:

Dodatkowa opcja udziału – w wybranym dniu Kongresu:

OPŁATA KONGRESOWA

Opłata kongresowa wynosi 200 zł. Wpłaty prosimy dokonać do dnia 19.03.2018 roku.

Koszt udziału w wybranym dniu:

  • za pierwszy dzień opłata wynosi 120 zł,
  • za drugi dzień opłata wynosi 80 zł.

W ramach opłaty za cały Kongres oferujemy:

  • program kongresowy obejmujący wykłady i warsztaty (do wyboru zgodnie z zainteresowaniami)
  • obiady w obu dniach kongresowych
  • przerwy kawowe (na powitanie i w trakcie kongresu)
  • materiały kongresowe
  • materiały szkoleniowe
  • bezpośredni kontakt z wystawcami EDUTEC Targi Technologii i Wyposażenia dla Edukacji

Konto Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu: Bank Zachodni WBK, oddział 32 w Poznaniu  86 1500 1621 1216 2005 9460 0000 z dopiskiem KO

Opłata kongresowa nie obejmuje noclegów. Propozycje znajdują się w zakładce Noclegi.

Bliższych informacji na temat kongresu udziela:

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu

Gabriela Wojciechowska
e-mail: gabriela.wojciechowska@odnpoznan.pl
tel. 618 584 722,  tel.kom. 508-381-822