Program

IV Ogólnopolski Kongres Oświatowy EDUTEC

#KreaTYwni

5 – 6 marca 2020, Poznań

 

Międzynarodowe Targi Poznańskie, Poznań Congress Center, poziom 1, wejście A

05.03.2020 (czwartek)

Czas Wydarzenie
10.00-11.00 Rejestracja, kawa powitalna
11.00-11.20 Powitanie uczestników

Otwarcie kongresu – Marzena Wodzińska – Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego

11.20-12.00 Kreatywność w klasie szkolnej – standardy pedagogiki twórczości
prof. dr hab. Krzysztof J. Szmidt
12.00-12.40 100 lat identyfikowania kreatywności
– dr hab.prof.UWr. Maciej Karwowski
12.40-13.20 Mózg, motywacja, kreatywność i gamifikacja
– dr Wojciech Glac
13.20-13.50 Kreatywność bez barier, czyli jak pobudzać kreatywność uczniów z niepełnosprawnością intelektualną
– dr Adriana Kloskowska
13.50-14.20 Obiad
Zapisy na warsztaty na stanowiskach rejestracyjnych bezpośrednio przed wejściem na kongres
14.30-15.45 Warsztaty plastyczne – Boa pożerający słonia…- czyli o problemach dziecięcej wyobraźni

Prowadząca-Kinga Sibilska

Warsztaty muzyczne – Kolorowo, radośnie i kreatywnie

Prowadzący – Justyna Szychowiak;
Rafał Bielawski

Warsztaty z wykorzystaniem gier i ruchu – Kreatywni  każdego dnia

Prowadzący – Alina Płaziak – Janiszewska; Małgorzata Hypś-Wolińska

Warsztaty przyrodnicze

Między sztuką a nauką. Jak przez rysunek
i dociekanie naukowe można pobudzać
i rozwijać kreatywność w ramach przedmiotów ścisłych

Prowadząca – prof. UAM dr hab. Eliza Rybska

16.15-17.30 Warsztaty plastyczne – Boa pożerający słonia…- czyli o problemach dziecięcej wyobraźni

Prowadząca-Kinga Sibilska

Warsztaty humanistyczne – Wokół limeryku. Kreatywne tworzenie poezji (w ruchu!)

Prowadzący – Daniel Stachuła

 

Warsztaty przedsiębiorczości – Gra Kooperatywa – załóż własne przedsiębiorstwo społeczne!

Prowadząca:
Anna Dranikowska

Warsztaty matematyczne

Kreatywna matematyka czy matematyczna kreatywność?

Prowadząca – Urszula Kornas-Krzyżykowska

 

06.03.2020 (piątek)

Czas Wydarzenie
9.00-10.00 Kawa powitalna
10.00-12.00  „Twórczy nauczyciel i kreatywni uczniowie. Przykłady dobrych praktyk edukacyjnych”

12.00-12.30 Kawa
12.30-13.15 Otwarcie Targów Edukacyjnych. Prezentacja stanowiska Kongresu
Nowa formuła egzaminów zewnętrznych
– dyrektor CKE dr Marcin Smolik
13.15-14.00 Mądrzy w szkole… Mądrzy przed szkodą… Rozwijanie mądrości jako cel długofalowy w edukacji
– dr Elżbieta Płóciennik
14.00 Obiad

 

Prelegenci:

prof. dr hab.
Krzysztof J. Szmidt
dr hab. prof. UWr.
Maciej Karwowski
dr Wojciech Glac
dr Adriana Kloskowska prof. UAM dr hab.
Eliza Rybska
Kinga Sibilska
Justyna Szychowiak Rafał Bielawski Alina Płaziak-Janiszewska
Małgorzata
Hypś-Wolińska
Anna Dranikowska Daniel Stachuła
Urszula
Kornas-Krzyżykowska
Zyta Czechowska Paweł Biedny
Anna Krenc Weronika Grochowska Magdalena Przybysz
Bartosz Chyś Dawid Łasiński dr Elżbieta Płóciennik