Wzrost liczby cudzoziemców w szkołach i przedszkolach

W ostatnich trzech latach liczba cudzoziemców w wielkopolskich szkołach zwiększyła się ponad pięciokrotnie. Według danych SIO (System Informacji Oświatowej) we wrześniu 2018 roku do wszystkich typów szkół i przedszkoli w Wielkopolsce uczęszczało 3200 uczniów z zagranicy. Największą grupą są dzieci przedszkolne i uczniowie szkół podstawowych.

W 600 przedszkolach i szkołach podstawowych Wielkopolski dyrektorzy, nauczyciele, pedagodzy i psycholodzy pracują z dzieckiem, które przyjechało z innego kraju. Ponad połowa uczniów w 400 placówkach nie korzysta z zajęć dodatkowego języka polskiego.

Zapraszamy na Kongres, na którym specjaliści nauczania języka polskiego jako obcego opowiedzą o tym, dlaczego warto wspierać dzieci w nauce języka i w jaki sposób to robić.

Od 2010 roku w poznańskich szkołach i przedszkolach liczba uczniów pochodzących z innych krajów zwiększyła się trzynastokrotnie! Obecnie w Poznaniu mamy 220 szkół wielokulturowych, do których uczęszcza co najmniej jeden uczeń z doświadczeniem migracyjnym. W Poznaniu do szkół i przedszkoli wszystkich typów uczęszcza blisko 1800 uczniów.

Zapraszamy na Kongres, gdzie spotkają Państwo ekspertów i ekspertki w temacie wielokulturowej szkoły!