O Kongresie

Zapraszamy do udziału
w

Ogólnopolskim Kongresie Oświatowym  EDUTEC 
Edukacja w kosmosie informacji

Celem Kongresu jest  poszukiwanie odpowiedzi na ważne kwestie związane z wykorzystaniem narzędzi technologii informacyjno-komunikacyjnej w edukacji. Zaproszeni goście poruszą zagadnienia dotyczące zmian, jakie wnosi do edukacji rozwój nowych technologii, w tym problem bezpiecznego poruszania się w sieci i efektywnego zarządzania informacją. Przesłanie Kongresu kierujemy do wszystkich podmiotów zaangażowanych w działania edukacyjne – począwszy od pracowników szczebla samorządowego, poprzez kadrę zarządzającą szkołą, aż po nauczycieli wychowawców, pracujących z dziećmi i młodzieżą, także z podopiecznymi z niepełnosprawnościami.

Zaplanowano wiele ciekawych wykładów, których tematy intrygują i prowokują, stawiają ważkie pytania, nasuwające się w pracy dydaktyczno-wychowawczej z reprezentantami „pokolenia netu”, „generacji ekranów”. Polecamy uwadze Państwa tematy: Środowisko cyfrowe naturalnym środowiskiem człowieka; Edukacja w epoce Internetu; Jak korzystanie z sieci wpływa na rozwój młodych ludzi i co mogą z tym zrobić wychowawcy.

W czasie Kongresu odbędzie się także pięć paneli dyskusyjnych. Wezmą w nich udział pracownicy naukowi, przedstawiciele grup, do których skierowany jest panel, oraz przedstawiciele firm związanych z technologią informacyjną.

Kongres odbędzie się w Poznaniu w dniach 23-24 marca 2017 roku na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich, w pawilonie 15. Dzięki temu, że równolegle będą miały miejsce Targi Technologii i Wyposażenia dla Edukacji EDUTEC, uczestnicy zyskają możliwość nawiązania kontaktów z firmami oferującymi wyposażenie dla szkół.

Współorganizatorzy Kongresu: Samorząd Województwa Wielkopolskiego, Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu, Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu,  Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile, Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie, Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie, Międzynarodowe Targi Poznańskie.

Patronat nad Kongresem objęli: Wielkopolski Kurator Oświaty, Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa (NASK), Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Dyrektorów Wojewódzkich Placówek Doskonalenia Nauczycieli.

Serdecznie zapraszam w imieniu organizatorów.

Ewa Superczyńska
Dyrektor Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu