Program

23.03.2017 (czwartek)

Czas Wydarzenie
10.00 – 11.00 Rejestracja, kawa powitalna
11.00 – 11.20 Otwarcie kongresu i powitanie uczestników
11.20 – 12.20 Środowisko cyfrowe naturalnym środowiskiem człowieka
prof. dr hab. Wojciech Cellary
12.20 – 12.30 Prezentacja Partnera – Fundacja Inea
12.30 – 13.30 Edukacja w epoce Internetu
prof. dr hab. Janusz Morbitzer
13.30 – 14.30 Obiad
14.30 – 15.25 Rozproszony autorytet nauczyciela czyli o memetycznym obrazie szkoły
dr Marek Kaczmarzyk
15.25 – 15.35 Prezentacja Partnera – Agraf Systemy Interaktywne
15.35 – 16.00 Nastolatki w Internecie – rekomendacje NASK dla rodziców i nauczycieli
prof. dr hab. Maciej Tanaś
16.00 – 16.30 Kawa
16.30 – 18.00 Panele:
1. Bezpieczeństwo i wiarygodność informacji jako kluczowy czynnik sukcesu zarządzania informacją w samorządzie, szkole/placówce i pracy dydaktycznej nauczyciela – ODN w Poznaniu, Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu
2. Zarządzanie informacją w pracy dyrektora i organu prowadzącego – CDN w Lesznie, ODN w Kaliszu
3. Zarządzanie informacją w pracy z uczniem niepełnosprawnym – CDN w Koninie
5. Zarządzanie informacją w pracy nauczyciela – CDN w Pile


24.03.2017 (piątek)

Czas Wydarzenie
9.00 – 10.00 Kawa powitalna
10.00 – 10.55 Jak korzystanie z sieci wpływa na rozwój młodych ludzi i co mogą z tym zrobić wychowawcy?
prof. dr hab. Jacek Pyżalski
10.55 – 11.05 Program wspierania edukacji zawodowej w zawodach związanych z obrabiarkami CNC – prezentacja firmy Abplanalp, Paweł Matejak Członek Zarządu Abplanalp
11.05 – 12.00 Rzeczywistość globalnej zmiany a edukacja – w stronę prorozwojowości, proaktywności i technicyzacji.
prof. zw. dr hab. Agnieszka Cybal-Michalska, dr Michał Klichowski
12.00 – 12.30 Kawa
12.30 – 13.00 Otwarcie Targów Edukacyjnych. Prezentacja stanowiska Kongresu
13.00 – 13.45 Gier naszych powszechne używanie – dr hab inż. Mikołaj Morzy
13.45 – 14.00 Projekt Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020 – założenia – Piotr Waśko wicedyrektor ODN w Poznaniu
14.00 Obiad

 

Nasi prelegenci


prof. dr hab.
Wojciech Cellary

prof. zw. dr hab.
Agnieszka Cybal-Michalska

dr Marek Kaczmarzyk

dr Michał Klichowski

prof. dr hab.
Janusz Morbitzer

prof. dr hab.
Jacek Pyżalski