Rada programowa

Przewodnicząca:

mgr Dorota Kinal – Dyrektor Departamentu Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego

Członkowie:

  • prof. zw. dr hab. Agnieszka Cybal – Michalska – Dziekan Wydziału Studiów Edukacyjnych UAM w Poznaniu
  • prof. dr hab. Janusz Morbitzer – profesor nadzw. Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej
  • mgr Jan Bartczak – dyrektor Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu
  • mgr Jarosław Jankowski – dyrektor Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie
  • mgr Paweł Borowski – dyrektor Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie
  • mgr Grzegorz Bogacz – dyrektor Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile
  • mgr inż. Ewa Superczyńska – dyrektor Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu