Dodatkowa opcja udziału w Kongresie

Szanowni Państwo,
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu obserwuje bardzo duże zainteresowanie wybranymi tematami w ofercie II Ogólnopolskiego Kongresu Oświatowego EDUTEC. Z tego względu zostaje uruchomiona dodatkowa opcja udziału – w wybranym dniu Kongresu.

Kongres jest formą doskonalenia nauczycieli w zakresie wychowania zdrowotnego ujętego w podstawie programowej oraz podjętych w ostatnim czasie działań przez MEN w tej tematyce. Osoby uczestniczące tylko w jednym dniu otrzymają zaświadczenie o udziale w szkoleniu na temat: Edukacja zdrowotna w nowej podstawie programowej.

Koszt udziału w wybranym dniu:

  • za pierwszy dzień opłata wynosi 120 zł,
  • za drugi dzień opłata wynosi 80 zł.

Zachęcamy do udziału w całym kongresie:
opłata wynosi 200 zł.

Należy rejestrować się w następujący sposób: