Edukacja zdrowotna w środowisku szkolnym

Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska oraz Główny Inspektor Sanitarny Marek Posobkiewicz w środę, 17 stycznia br. podpisali deklarację o współpracy na rzecz rozwoju edukacji zdrowotnej w środowisku szkolnym. Cieszymy się, że nasze hasło kongresu dobrze wpisuje się w realizację polityki oświatowej państwa.