Oczekiwania wobec współczesnego wychowania fizycznego wymagają nowych standardów przygotowania ucznia do całożyciowej aktywności fizycznej i troski o zdrowie.

Wychowanie fizyczne to nie tylko przygotowanie sprawnościowe, ale przede wszystkim prozdrowotne. Pełni ono – oprócz swej funkcji doraźnej – również funkcję prospektywną: przygotowuje do dokonywania w życiu wyborów korzystnych dla zdrowia.

Zapraszamy na wykłady dr. hab. prof. AWF Michała Bronikowskiego:
– w czwartek, 22 marca,  wykład „Zmiany w podstawie programowej wychowania fizycznego”
– w piątek,  23 marca, wykład „Rola aktywności fizycznej w całożyciowym utrzymaniu zdrowia”

Tekst  pochodzi z abstraktu dr. hab. prof. AWF Michała Bronikowskiego; kierownika Zakładu Dydaktyki Aktywności Fizycznej AWF w Poznaniu (http://kongres.odnpoznan.pl/prelegenci/#bronikowski )
Abstrakt jest dostępny na
http://kongres.odnpoznan.pl/materialy