Rzeczywistość globalnej zmiany a edukacja – w stronę prorozwojowości, proaktywności i technicyzacji.

Zapraszamy do zapoznania się z abstraktem wystąpienia pani prof. dr. hab. Agnieszki Cybal-Michalskiej i dr. Michała Klichowskiego.

Tekst znajduje się w zakładce Materiały →